Monday, January 30, 2012

按摩網上傳來這張英國人真情假語對照表,英語不一定靈光但卻都受英式文化熏陶的我們見慣不怪,甚至操廣東話時亦都能說上兩句,若此時此刻才來笑英國人太虛偽,也未免太虛偽了。

不單英國人如此,日本人更甚,不喜歡的不說不喜歡,喜歡的也不說喜歡,日本人的禮貌來自群體性的服從,練成蟻群習性的高度紀律乃源自群眾壓力;與人共同生活,就不能帶給別人麻煩,什麼人覺得什麼為之麻煩什麼不算,你不可能全知道,最保險的是將自我縮小,任何人有可能認為麻煩的事情絕對不要做,日本社會自有一套這樣的潛規則,依著做就好。由此養成一種習慣,不合己意的不用亦不能明說出來,說出來就傷感情了,你不喜歡的人向你表白,你只能低不頭說句「對不起」,你不喜歡人家或不喜歡人家的什麼,都蘊含在那句「對不起」裡了,大家好來好去。

日本人虛偽麼?是虛偽也好,是圓滑婉轉也好,英式也好日式也好,男人女人都要臉,女人還好,要臉不用害羞,男人既要裝豪氣卻暗地裡賭氣,男男女女相處起來,還是像蘇永康那首舊歌「按摩」最好︰

------------------------------------------


OH你又嬲呀佢又黑口黑面? 就住顧住係o拿住o拿住
郁D 就o益大家 : 因住 ! 鬥梗頸 鬥用背脊互相對峙
郁手 ! 係我就將佢鍊住  又按又摩  直到大家鬆弛
笑住錫住呵住講D好事
企硬D 不如`Tum` 人對人寬容D

要鍊就按摩床上鍊過
按摩需要你 你需要按摩
忠告各位親愛o既 市民
你同我按摩 我同你按摩  同你鍊過

------------------------------------------

這種按摩法我們大都會一點點,可是面對親朋摰愛,總覺得大家夠熟了不用這麼麻煩了,或者總笨得想對所愛的人盡說真心話,要知道,真心話直說效果不一定好,「真」字下面有兩點托一托、扶一扶,「直」才站得起來;真心話,真心說就好,哪管用上虛言假語,人心都是脆弱的,你愛的人,更需要你為他按摩。

1 comment:

  1. hi. where do u teach drawing ? i want to draw. oil painting. email me please. mychristinechan@gmail.com

    ReplyDelete